Disponujeme lokátorem Radiodetection RD7000PL+ pro trasování kabelů nebo potrubí, včetně hledání poruch na kabelech nebo identifikace kabelu ve svazku.

Profesionální lokátor RD7000PL+ od tradiční britské značky Radiodetection je svými parametry a frekvenční vybaveností vhodný zejména pro lokalizaci silových kabelů díky měření hloubky na pasivní frekvenci 50 Hz.

Nechybí také možnost lokalizace plášťových poruch s A-rámem a identifikace kabelu ve svazku se stetoskopy. Lokátor je také vhodný k trasování jakékoli metalické inženýrské sítě  nebo provádění průzkumu terénu před započetím výkopových prací pomocí pasivních frekvencí.

Disponuje schopností rozlišit originální signál od případných nežádoucích indukcí do sousedních vedení. A to pomocí měření velikosti proudu.