Naše firma nabízí široké spektrum služeb oblastí zemních prací. Zemní práce provádíme dle požadavků zákazníka.
Nejčastěji poskytujeme tyto zemní práce:

  • skrývky ornice
  • příprava území – HTú
  • výkopy jam
  • výkopy základů domů

a mnoho dalšího

Všechny tyto práce provádí zkušená a odborně proškolená posádka.